top of page

Bredana Systemudvikling A/S har været leverandør af IT-systemer til danske virksomheder i 25 år. Virksomheden, der har hovedsæde i Kolding og kontor i Aarhus, beskæftiger 55 medarbejdere. Virksomhedens IT- løsninger bygger nu som ved starten for 25 år siden på viden og erfaring fra virksomhederne. Målet er, at IT skal være en strategisk investering, som optimerer og medvirker til at øge konkurrencekraften og skaber værdi for kundernes virksomheder. Virksomheden opererer over hele landet med Jylland og Fyn som primærområder, og det bliver også til lejlighedsvise opgaver for kunderne i udlandet.

 

Hos Bredana bygger man IT systemer på basis af faglig indsigt, og det gør en forskel, hvilket mange af virksomhedens kunder fremhæver. Et af midlerne til at opnå den tætte kobling mellem kundernes hverdag og IT systemerne, finder man i den kendsgerning, at Bredana henter størsteparten af sine konsulenter i virksomhederne, så man er sikker på, at de forstår kundernes forretning.

Eksempelvis har den konsulent, du taler produktion med, siddet i en stilling som produktionschef eller lignende, ligesom Bredanas økonomikonsulenter ofte har en fortid som økonomichefer eller revisorer. Det betyder også, at Bredana har kompetente IT-fagmænd i staben, der kender til kundernes daglige udfordringer, og som kan give kunden de rigtige værktøjer til at løse opgaverne.

 

Hånd i hånd med Gunnar Nielsen i 15 år

Når Bredana ansætter nye medarbejdere, sker det altid med rekrutteringsfirmaer ind over processen, og det er ifølge administrerende direktør Bent Hansen som oftest TESTMANDEN og dermed Gunnar Nielsen, der tilvælges, når den rigtige medarbejder skal udvælges.

– Vi har kendt og gjort brug af Gunnar og hans kompetencer i ca. 15 år, heraf de sidste 5 med hans virksomhed TESTMANDEN som sparringspartner. For os som virksomhed er det ekstremt vigtigt, at vi finder de helt rigtige medarbejde både på det faglige og det menneskelige plan, og her har vi i Gunnar og TESTMANDEN en ekstrem erfaren og værdifuld sparringspartner. Det betyder tryghed for os, når vi ansætter, og jeg er ikke bleg for at sige, at vi er 99,9 % sikre på, at vi har fundet den rigtige medarbejder, når først vedkommende har været gennem såvel TESTMANDENs set-up og vores egne vurderinger, forklarer Bent Hansen.

 

Ikke altid Bredanas favorit der får jobbet

Nu skal man ifølge Bent Hansen dog ikke forvente, at man får en skulderklappende medløber ind ad døren, når Gunnar Nielsen iværksætter sine tests på intelligens og personlighed på ansøgerfeltet. Tværtimod har man hos Bredana ikke få gange oplevet, at det altså ikke altid er kunden (læs Bredana), der har ret.

– Vi har oplevet her i virksomheden at sidde med en favorit til det pågældende job, men her har Gunnar altså via sine grundige tests og personlige samtaler med ansøgerne kunnet fremlægge faktuelt begrundede argumenter, der har flyttet os så meget, at vi har ansat Gunnars kandidat nr. 1, siger Bent Hansen.

 

Vigtigt at medarbejderen leverer fra dag ét

Det set-up har Bredanadirektøren det særdeles godt med, for det er ekstremt vigtigt, at en virksomhed af Bredanas kaliber både på det faglige og det menneskelige plan får ansat den rigtige mand/kvinde.

- Det er jo godt for såvel virksomheden som for den ansatte, at vi ender op med det rigtige match. Vi er i en branche, der lever af at sælge og opbygge specialviden til kunderne, og her er det særdeles vigtigt, at vores medarbejdere leverer varen fra dag ét på både det faglige og det personlige plan, pointerer Bent Hansen med henvisning til, at der ikke er plads til ”smuttere” i Bredanas servicering af kunderne. 

 

Alle kommer gennem nåleøjet hos TESTMANDEN

Bredana rekrutterer mange af sine medarbejdere fra det akademiske felt. Altså dygtige, intelligente og dermed højt performende medarbejdere med stor specialviden på området. Dette betyder, at ansøgerfeltet som oftest godt nok ikke er ret stort, men også at der er høj kvalitet i ansøgerfeltet, når Bredana sender stillingsannoncer i omløb. – Her får vi folk, der i forvejen har fagligheden og erfaringen på plads, hvilket giver gode forudsætninger for, at vi kan bruge de her folk i vores system som formidlere og undervisere. Men, og det vil jeg gerne kraftigt understrege, uanset set hvor godt vi kender folk fra tidligere kunderelationer, og uanset om der skule have været et andet rekrutteringsfirma ind over, så skal ALLE vores nye medarbejdere gennem nåleøjet hos Gunnar Nielsen og TESTMANDEN, inden vi foretager den endelige beslutning, understreger Bent Hansen.

 

Bredana med ved feedback-samtalerne

Selve testningen foretager TESTMANDEN over nettet. Der er tale om en intelligenstest og en personlighedstest, som Bredana trygt lægger i hænderne på Gunnar Nielsen og hans erfarne testere. Vurderingen af ansøgernes faglige fortræffeligheder tager ledergruppen hos Bredana selv, og når ansøgerfeltet er testet igennem, deltager Bredana altid ved de samtaler, som Gunnar Nielsen har med ansøgerne, hvor testresultaterne fremlægges og diskuteres. – Vi sætter stor pris på, at vi må være med ved samtalerne. Det giver os en masse værdifuld viden om ansøgerne, og da snakken er husløst ærlig, får vi nogle ærlige, åbne samtaler, som vi uden tvivl selv ville have svært ved at gennemføre, hvilket er godt for såvel os som for ansøgerne. Alle parter er jo interesserede i, at man finder det rigtige match, påpeger Bent Hansen, der selv sammen med sine kolleger i den 6 mand store ledergruppe har været gennem testprocessen med Gunnar Nielsen – og haft stor glæde heraf.

 

Helt åbne profiler i ledelsesgruppen

For ledergruppen hos Bredana har det været vigtigt, at man kender såvel sin egen som ledelseskollegernes profiler med dertil hørende kompetence- og udviklingsområder, bedre kendt som stærke og svage sider. Efter at TESTMANDEN havde haft samtlige 6 ledere i ”testlaboratoriet”, blev resultaterne og dermed de respektive lederes profiler lagt helt åbent frem på bordet.

– Det er en del af vores faglighed her hos Bredana, at vi kender hinandens styrker og svagheder, så vi kan afhjælpe hinandens svage sider og udnytte hinandens spidskompetencer ledelsesmæssigt. Det har været en rigtig fin proces for os at blive testet, og jeg kan på det varmeste anbefale andre ledelsesgrupper at gøre det samme, siger Bent Hansen, der også på det personlige plan havde det fint med at få personligheden sendt til serviceeftersyn hos TESTMANDEN.

 

Interessant om man passer til sit eget job

- For mig var det en uproblematisk og berigende oplevelse at blive testet af Gunnar. Selvfølgelig oparbejder man et vist spændingsniveau op til især feedback-seancen efter testen. Man håber jo en hel del på, at man passer profilmæssigt til det job, man har. Grundlæggende har jeg det sådan, at det er supervigtigt at få afdækket de områder, man skal arbejde med som person. Det er også rart at få bekræftet, at man ikke skal have facader: Man skal være, den man er, og når man først har opdaget alle kroge af ens egen profil, er det også nemmere at være sig selv i såvel arbejdsmæssige som personlige relationer, siger Bent Hansen, der afslutningsvist får lov til at koge årsagen til Bredanas faste og længevarende samarbejdsrelationer med Gunnar og TESTMANDEN ned til følgende kvalitetsbjælker:

 

1. Gode tests

2. Stor erfaring og stor faktuel viden

3. Sikkerhed og tryghed

BREDANA har haft Testmanden til bords i 15 år

Adm. direktør Bent Hansen ( i midten) sammen med 4 af de personer i virksomheden, der alle er blevet ansat via TESTMANDENs kompetencer. Foto Jim Hoff

bottom of page