top of page

Driftslederassistent - 

Grøn fjernvarme generation 3.0.

 

Du er, maskinmester, ingeniør eller faglig udd. med teoretisk overbygning. Gerne med kendskab til fjernvarme området.

Du har lyst til at være med til at drive et effektivt grønt varmeværk, der primært satser på EL og overskudsvarme, men i overgangsperioden ligeledes driver traditionel gas og flisfyret varmeværk.

Nu er du parat til at deltage i ledelsen af drift og vedligehold af vore produktionsanlæg, forsyningsledninger, samt proaktiv i vores  kontakt til kunder og leverandører.

Vi byder velkommen til et hurtigt voksende fjernvarmeværk med moderne teknologier.

 

Deltag i ledelsen af et fjernvarmeværk med ca. 2.000 kunder i Give.

Vi er et mindre, men hurtigt voksende værk, som har brug for en driftslederassistent med ledelseserfaring, der både involverer sig i værkets tekniske drift, men også har fokus på koordinering af opgaver og servicering af kunder og det eksterne netværk

Læs mere på https://www.give-fjernvarme.dk 

 

Som driftslederassistent får du medansvar for driften og udviklingen af Give Fjernvarme 

Du referer til driftslederen og sparrer med denne om fjernvarmens udvikling og den proaktive kundeservice. 

Samtidig med koordineringsopgaver deltager du i den daglige drift sammen med de 2 driftsassistenter.

Sammen med driftsassistenterne har du medansvar for driften af nyere træflisværk, en ny EL-kedel, 2 naturgaskedler, udbygning af ledningsnet og vedligehold af anlæggene.

 

 

Der kan være flere indgange til jobbet

 • Du er formentlig Maskinmester, ingeniør eller fagligt uddannet med teoretisk overbygning

 • Du har erfaring med budget og projektledelse - gerne fra forsyningsvirksomhed.

 • Det vil være super, hvis du har erfaring med fjernvarme.

 • Du har også erfaring med styring af leverandører, rådgivere og kontakt til myndigheder

 • Erfaring med ledelse vil være en fordel

 • En fordel du har eller tager bopæl i området.

 

Vi tilbyder.

 • Et spændende, alsidigt og udfordrende job i et grønt fjernvarmeselskab i hurtig vækst.

 • Vi anvender den nyeste teknologi

 • Du vil få indblik i den almindelige – og forretningsmæssige drift af et fjernvarmeselskab

 • Et mellemlederjob i en overskuelig organisation, som vil give en karrieremæssig ballast

 • Løn efter kvalifikationer

 

Er du interesseret?

Så send dit CV og udfyld din ansøgning via dette link

 

Snarest muligt, da vi løbende ser på indkomne ansøgninger.

Vi samarbejder med TESTMANDEN om rekruttering. 

bottom of page