top of page

 

Sydtrafik søger en koordinerende projektleder 

Sydtrafik gennemgår i disse år en spændende udvikling med store projekter. Vi arbejder på at ændre organisationens fokus til at blive væsentligt mere eksternt rettet i forhold til både kunder, bestillere (kommuner og Region), vognmænd og øvrige samarbejdspartnere. Vi ønsker at skabe et bedre grundlag for at drive kollektiv trafik ved at være på forkant med de teknologiske muligheder og fokusere på innovation. Det skal i sidste ende resultere i, at vi højner passagerernes tilfredshed og dermed hæver passagertallet. Med dette fokus søger vi en koordinerende projektleder, der skal deltage i den overordnede planlægning af samtlige vores projekter samt varetage projektledelse af egne projekter. Den koordinerende projektleder er tilknyttet som stabsmedarbejder i Ledelsessekretariatet og HR og har direkte reference til direktøren. 

 

 

Opgaver og ansvarsområder 

•Planlægge og styre egne projekter/opgaver, som har et tværgående formål af intern og ekstern karakter 

•Koordinere og målstyre organisationens projekter 

•Styrke organisationens generelle projektledelseskompetencer herunder løbende opdatering af projekthåndbogen 

•Controlling af virksomhedens projekter 

•Håndtere og udvikle organisationens projektstyringsværktøjer 

•Ansvarlig for at holde chefteamet løbende orienteret om status for projekterne 

•Forestå workshops for vores bestillere vedrørende udvikling af den kollektive trafik og være bindeleddet til Sydtrafik i den forbindelse 

•Faglig sparring og informationsudveksling med virksomhedens øvrige projektledere. Faglige kvalifikationer 

•Solid projektledelseserfaring 

•Erfaring med tværfaglige projekter 

•Erfaring med IT-værktøjer, der understøtter dit ansvarsområde 

•Erfaring med puljeansøgninger. Personlige kvalifikationer 

•Du arbejder struktureret og har orden i tingene med fokus på kvalitetssikring og projektøkonomi. 

•Du kan kommunikere klart og tydeligt på forskellige organisatoriske niveauer i både skrift og tale 

•Du har en god forretningsmæssig forståelse og kan bidrage med initiativer og sparring såvel strategisk som operativt 

•Du er vant til at have mange bolde i luften og skabe overblik med henblik på at sikre fremdrift i organisationens projekter og opgaver 

•Du har særdeles gode samarbejdsevner og kan bevæge dig på alle niveauer i organisationen 

•Du er positivt nysgerrig og udfordrende på eksisterende rutiner. 

 

Vi tilbyder Et udfordrende og varieret job i en organisation, der har fokus på kunderne, og hvor vi lægger vægt på ansvarlighed, faglighed, åbenhed og samarbejde Fleksible rammer til at tilrettelægge opgaver og arbejdstid samt mulighed for at arbejde hjemmefra. Et godt arbejdsfællesskab i et åbent humorfyldt miljø. 

 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat senest 1. december 2015. 

Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vi samarbejder med Testmanden om at finde den rette medarbejder.

 

Har du spørgsmål til jobbet kontakt venligst adm. Direktør Lars Berg, på tlf. 21 67 72 31/ lab@sydtrafik.dk eller HR-chef Kirsten Therkildsen på tlf. 20 18 21 77/ kit@sydtrafik.dk

Læs evt. mere på www.sydtrafik.dk

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning vedlagt relevante bilag og referencer sendes til JobMatch (Klik her) og skal være os i hænde senest 2. oktober 2015.

Der planlægges samtaler i uge 41. 

 

Sydtrafik er det fælleskommunale trafikselskab i den jyske del af Region Syddanmark. Det er os med ”de blå og de gule busser”. Vi arbejder for, at den kollektive trafik i Syddanmark skal være: 

•Nem at benytte 

•Konkurrencedygtig med andre transportformer 

•Kendt for god passagerservice 

•Vurderet til at være blandt de bedste i forhold til andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark

 

Du finder os i centrum af Vejen, og vi beskæftiger i øjeblikket 85 medarbejdere. 

bottom of page