top of page

Økonomiassistent  - Vejen Varmeværk

Bliv en del af et lille fagligt dygtigt team hos Vejen Varmeværk

Vi er en mindre, men fagligt stærk organisation, som i samarbejde med eksterne fagspecialister vil løfte Vejen Varmeværk frem i forreste række. Bestyrelsen har fastlagt den strategiske udvikling for selskabet og vi har påbegyndt implementeringen og styring af den videre proces.

Her mangler vi dig med erfaring fra lønstyring, bogholderi og controller erfaring.

Læs mere på www.vejen-varme.dk  

 

Du får et nært samarbejde med Direktør og øvrige kollegaer

I vil blive 2 personer i økonomifunktionen og I vil i nær dialog med direktøren gøre økonomifunktionen til den naturlige sparringspartner omkring økonomi, løn/overenskomst samt projektstyrring. Som økonomiassistent bliver du omdrejningspunktet for Finans og kreditorbogføring, budget planlægning og budgetopfølgning. Lige som løn og personale bliver dit ansvarsområde. Samtidig er vi en lille organisation, så I vil komme til at hjælpe hinanden med opgaver som telefonpasning, administration og diverse myndigheds indberetninger.

 

Der kan være flere indgange til jobbet

  • Du er formentlig bogholder uddannet med supplerende Merkonom/Diplom uddannelse

  • Du kan også være revisorassistent, med bred interesse for økonomi, løn og personale.

  • Det vil være super, hvis du har erfaring med projektdeltagelse/styring.

  • Hvis du har erfaring med de mest almindelige personaleværktøjer vil det være et plus.

  • Endelig vil erfaring fra Fjernvarmeværker være en fordel, men ikke en forudsætning.

 

Vi tilbyder:

  • Et alsidigt arbejde med moderne teknologi og i en miljøvirksomhed

  • Her er udbredt samarbejde, men også høj grad af selvstændighed

  • Du vil få indgående indblik i den almindelige – og forretningsmæssige drift af et varmeværk

  • Høj grad af egen arbejdsplanlægning, men i samarbejde med økonomiassistent kollega.

 

 

Er du interesseret?

Så send dit CV og udfyld din ansøgning via dette link

 

Snarest muligt, da vi løbende ser på indkomne ansøgninger.

Vi samarbejder med TESTMANDEN om rekruttering. 

 

Om Vejen Varmeværk

Vejen Varmeværk er et forbrugerejet andelsselskab med godt 4300 kunder i Vejen og Askov. Vi producerer størstedelen af varmebehovet til vores kunder på nye moderne og automatiserede biomasse-centraler. Vejen Varmeværk prioriterer miljøhensyn, hvorfor 99% af varmeproduktionen i 2016 var CO2 neutral. Økonomisk er Vejen Varmeværk velfunderet og oplever fortsat vækst i kundetilslutningen. Varmeprisen er yderst konkurrencedygtig - blandt den bedst ¼ på landsplan. Selskabet beskæftiger i dag 7 ansatte men den strategiske udvikling af selskabet betyder at nye kræfter skal tilføres selskabet.

Du har nogle års praktisk erfaring med bogholderi, herunder lønbogholderi …og nu er du parat til at hjælpe Vejen Varmeværk videre med professionalisering af vores økonomifunktion, sammen med vores eksisterende økonomiassistent. Vi kan byde dig velkommen til den nyeste teknologi i branchen og moderne bygninger.

bottom of page